Rekryteringsprocessen outsourcing (RPO) avser outsourcing av olika rekryteringsprocesser till en extern tjänsteleverantör. Det är en typ av business process outsourcing (BPO) där arbetsgivaren eliminerar hela eller delar av rekryteringsprocesser till RPO-leverantören. RPO tillhandahållande företag fungerar som en förlängning av personalavdelningen i kundorganisationen och hanterar rekryteringsprocessen beroende på kundens krav. Olika processer som outsourcas av kundorganisationen inkluderar att söka efter kandidater, schemalägga deras intervjuer, utannonsering av jobb och andra viktiga funktioner vid rekrytering.

Marknaden för outsourcing av www.gigstep.se rekryteringsprocesser (RPO) i Sydostasien drivs till stor del av de stora fördelarna med dessa lösningar jämfört med konventionella interna rekryteringsprocesser. Den största fördelen med att lägga ut rekryteringsprocesserna på entreprenad är minskningen av driftskostnaderna. Dessutom har RPO-leverantörer ett dedikerat team av rekryterare som säkerställer en skicklig hantering av kundorganisationens rekryteringsprocesser. Utöver detta tar RPO-leverantörer ansvaret för inhyrda kandidater och andra rekryteringsprocesser för kundorganisationerna. Genom att lägga ut rekryteringsprocesser till RPO-leverantören kan kundorganisationer fokusera på sina kärnkompetenser mer effektivt. 

Marknaden för outsourcing av rekryteringsprocesser i Sydostasien drivs också av den snabbt växande ekonomiska utvecklingen i regionen. Länder som Filippinerna, Vietnam och Indonesien har framstått som bland de mest lukrativa destinationerna för olika industrier som tillverkning; hälsovård och läkemedel; informationsteknik (IT); IT-aktiverade tjänster (ITeS) och andra. På grund av attraktiv regeringspolitik som lägre skatter, högre gränser för utländska investeringar och låga minimilöner för arbetskraft, förutspås industrialiseringen i Sydostasien öka avsevärt under de kommande åren. Med den ökande efterfrågan på rekrytering av skickliga medarbetare i dessa länder förväntas således RPO-marknaden i regionen uppleva hög tillväxt under prognosperioden. Dock,

Marknaden för outsourcing av rekryteringsprocessen (RPO) i Sydostasien är segmenterad på basis av engagemangstyp, slutanvändningsbranscher och geografiska regioner. Baserat på engagemangstypen segmenteras RPO-marknaden ytterligare i on-demand RPO och end-to-end RPO. Bland dessa typer av engagemang ledde on-demand RPO-segmentet den sydostasien med högsta intäktsandelen 2013. Detta berodde främst på överlägsna fördelar med on-demand RPO-engagemang jämfört med end-to-end RPO-typen. Till exempel inkluderar on-demand RPO outsourcing av vissa delar av hela rekryteringsprocesserna. Detta gör on-demand RPO-tjänster billigare jämfört med end-to-end RPO och tillåter kundorganisationer att skapa bättre kontroll över sina rekryteringsprocesser. Dessutom, på grundval av slutanvändningsindustrin, marknaden för outsourcing av rekryteringsprocessen (RPO) i Sydostasien är uppdelad i banker, finansiella tjänster och försäkringar (BFSI); IT, IT-aktiverade tjänster (ITeS) och telekommunikation; tillverkning; hälsovård och läkemedel; gästfrihet och andra. Det övriga segmentet inkluderar flyg-, marin- och byggindustrin. 2013 stod IT, ITeS och telekommunikationssegmentet för den största marknaden i Sydostasien. Detta berodde främst på den höga efterfrågan på rekrytering inom IT-branschen. En annan viktig faktor som driver efterfrågan på RPO-lösningar i detta segment är den snabbt växande IT-outsourcingbranschen i regionen. IT-aktiverade tjänster (ITeS) och telekommunikation; tillverkning; hälsovård och läkemedel; gästfrihet och andra. Det övriga segmentet inkluderar flyg-, marin- och byggindustrin. 2013 stod IT, ITeS och telekommunikationssegmentet för den största marknaden i Sydostasien. Detta berodde främst på den höga efterfrågan på rekrytering inom IT-branschen. En annan viktig faktor som driver efterfrågan på RPO-lösningar i detta segment är den snabbt växande IT-outsourcingbranschen i regionen. IT-aktiverade tjänster (ITeS) och telekommunikation; tillverkning; hälsovård och läkemedel; gästfrihet och andra. Det övriga segmentet inkluderar flyg-, marin- och byggindustrin. 2013 stod IT, ITeS och telekommunikationssegmentet för den största marknaden i Sydostasien. Detta berodde främst på den höga efterfrågan på rekrytering inom IT-branschen. En annan viktig faktor som driver efterfrågan på RPO-lösningar i detta segment är den snabbt växande IT-outsourcingbranschen i regionen.