Automationstestning är en populär och snabbväxande riktning inom testning. Den har många missfrågor och myter och feltolkningar.

Nedan kan du hitta intressanta och vanliga frågor om automationstestning.

  1. Vilka testfall kan automatiseras? 

När du bestämmer dig för att starta testautomatisering i ditt projekt kan du fråga: “Vad kan jag automatisera och vad kan inte?” Det är en bra fråga eftersom testautomatisering från ena sidan ökar testkvaliteten, minskar tid som btb-international.se spenderas på tester och sparar resurser. En annan sida av testautomatisering är för dyr för att tillämpa den på alla fall, och ibland finns det ingen anledning att göra det. Det finns ett bra råd – använd testautomatisering där människor inte orkar eller att ett misstag kan leda till ödesdigra konsekvenser.  

Andra situationer när du kan automatisera är:  

  1. Om du har tester som behöver köras ofta och de förblir oförändrade från en session till en annan, bör du automatisera det. 
  2. När du har en affär med en stor mängd data är det bättre att automatisera testfall. Att lösa detta problem genom manuell testning tar lång tid och du kommer inte att undvika misstag. 
  3. Automatisera när varje version eller build kräver testning. Det kan vara sådana tester som rök, regression och förstånd. 
  1. Vad är ett ramverk i automationstestning? 

Ramverket för automationstestning är en uppsättning rekommendationer, riktlinjer och principer skapade för enklare och effektivare arbete med automationstestning. Ramverket kan innehålla slutresultat och mål, testbibliotek, kodningsstandarder, testverktyg etc. 

Ett ramverk är inte en vanlig regel, men om du implementerar det i ditt projekt får du bättre resultat som att minska underhållskostnader och risker, öka ett teams effektivitet och testnoggrannhet.